Tink Flink: met bijna 20 jaren langstlopende spelletje ooit op Omrop Fryslân radio. U weet (nog) wel…

Tevens bedenker van dat andere langlopende spel (meer dan 15 jaar) op Omrop Fryslân radio: ‘De Muzyk yn bedriuw mini muzyk kwis’.